Khalsa College Patiala
                                           Khalsa College Patiala
ਖੋਜ ਪੰਧ ਦੇ ਅੰਕ 10, ਮਾਰਚ 2024 ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ    |   The topic for Khoj Pandh Issue 10, March 2024 will be decided by March 31khoj pandh
 Punjabi Refereed Research Journal
 Current Issue
 Volume 9, March 2023
 ISSN : 2394-0980
khoj pandh
ਖੋਜ ਪੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਆਲੋਚਨਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲ’ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਨਲ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ISSN : 2394-0980 ਹੈ। ਇਸ ਜਰਨਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਲੋਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ; ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Copyright Options

Copyright allows you to protect your original
material and stop others from using your work
without your permission. KHOJPANDH follows
the open access policy in principle.

Disclaimer

The authors' views are their own in their articles.
The Editor/ Editorial Board is not responsible for
them. All disputes concerning the Journal shall be
settled in Patiala Jurisdiction only.

Open Access

This journal gives authors and readers the option
to publish open access via our website
www.khojpandh.com